Vallen Recycle ett arbetsintegrerande socialt företag Våra mål: Att minska nedskräpningen och att
skräphanteringen blir mer kostnadseffektiv.
För ett renare och
tryggare samhälle
samt nya vägar in i det svenska samhället Affärsmodell Kontakta oss
MÅL 1

Minska nedskräpningen

Att minska nedskräpningen och att skräphanteringen blir mer kostnadseffektiv.

MÅL 2

Öka medvetandegraden

Att förändra mind-setet och medvetandegraden kring skräphantering hos de boende.

MÅL 3

Minska socialt utanförskap

Att skapa nya vägar in i samhället och att minska socialt utanförskap.

Välkommen till Vallen Recycle

Vallen Recycle AB är ett arbetsintegrerade socialt företag, det vill säga ett företag vars huvudsyfte är att skapa arbete och att integrera människor. Vi vill skapa en välfungerande arbetsplats och hälsosam och hållbar organisation. Eventuellt överskott i verksamheten återinvesterar vi alltid.

Samarbetspartner:

Senaste nyheter

Här publiceras regelbundet nyheter från Vallen Recycle AB.

4
Anställda