Vi är Vallen Recycle

Vår mission är ett renare och tryggare bostadsområden, samt nya vägar in i det svenska samhället utan vinstintresse.

Om Vallen Recycle

Vår mission är ett renare och tryggare bostadsområden, samt vill vi verka för ett samhälle där alla människor har möjligheter att få anständigt arbete utan något vinstintresse. Medmänskligt och hållbart.

Vi är ett socialt ekonomiskt företag som valt att aktivt arbeta med miljö och arbetsintegration i sin verksamhet med målet att skapa hållbar återvinning. Som ett socialt ekonomiskt företag strävar Vallen Recycle efter att öka medvetenhet, påverka lokala företag att medvetet anställa människor från missgynnande och sårbara områden i samhällen och ge dom grundläggande jobbmöjligheter och karriärutveckling.

Ambitionen är att vara så lyhörd som möjligt mot beställare och andra intressenter för att skapa en så effektiv verksamhet som möjligt. Vi arbetar flexibelt och experimenterande.

Vi bidrar till hållbar utveckling  och social verksamhet.

Samarbetspartner: